Prohlášení o ochraně osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce1.1 Těší nás, že navštěvujete náš web a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu Vás informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji při použití našeho webu. Osobními údaji jsou přitom všechna data, jimiž je možné identifikovat Vaši osobu.1.2 Správcem pro zpracování dat na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Adrian Lissy, Wameler Berg 3a, 59519 Möhnesee, Deutschland, Tel.: +49 (0)2924 851258, Fax: +49 (0)2924 851437, E-Mail: lidarbarres@gmail.com. Správcem pro zpracování osobních údajů je taková fyzická či právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.1.3 Tento web z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenášených osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek či dotazů adresovaných správci) využívá SSL či TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte z posloupnosti znaků ?https://? a ikony zámku, které se objeví v adresním řádku Vašeho prohlížeče.2) Shromažďování dat při návštěvě našeho webuPři pouhém informativním využití našeho webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám informace předáváte jiným způsobem, shromažďujeme jen taková data, která Vás prohlížeč předává našemu serveru (tzv. ?serverové logy?). Pokud otevřete náš web, shromažďujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom Vám webovou stránku zobrazili:
 • naše navštívená webová stránka

 • datum a čas v okamžiku přístupu

 • objem odeslaných dat v bytech

 • zdroj/odkaz, z kterého jste se na stránku dostali

 • použitý prohlížeč

 • použitý operační systém

 • použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)Zpracování probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti našeho webu. Data se nepředávají dále, ani se nevyužívají k jiným účelům. Vyhrazujeme si ovšem právo dodatečně prověřovat serverové logy, jestliže konkrétní indicie poukazují na protiprávní využití.3) Soubory cookiesAbychom zatraktivnili náš web a umožnili využití určitých funkcí, na různých stránkách používáme takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Některé námi využívané cookies se smažou, když prohlížeč ukončí svoje sezení, tedy po zavření Vašeho prohlížeče (takzvané session-cookies neboli dočasné cookies). Jiné cookies (takzvané persistent-cookies neboli trvalé cookies) na Vašem přístroji zůstávají a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (cookies třetích stran) opětovně identifikovat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě. Jestliže se cookies používají, v individuálním rozsahu slouží ke shromažďování a zpracování dat o uživatelích jako údaje o prohlížeči, poloze a IP adresách. Trvalé cookies se automatizovaně smažou uplynutím stanovené doby, která může být pro různé cookies odlišná.Částečně cookies slouží k tomu, aby uložením nastavení zjednodušily proces objednávky (např. zapamatováním obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Jestliže některé z námi implementovaných cookies slouží též ke zpracování osobních údajů, zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR probíhá buď pro realizaci smlouvy nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro ochranu našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkcionalitě webu, jakož i na zákaznicky přívětivém a efektivním průběhu návštěvy webu.Spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají, aby naše internetová nabídka byla pro Vás zajímavější. Za tímto účelem se při Vaší návštěvě našeho webu ukládají na našem pevném disku také cookies partnerských společností (cookies třetích stran). Informace o nasazení takových cookies a o rozsahu shromažďovaných informací v jednotlivých případech najdete v následujících odstavcích.Berte prosím v potaz, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nasazení cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijímání, nebo jejich přijímání vyloučit v určitých případech, anebo jej vyloučit obecně. Správa nastavení cookies je v každém prohlížeči odlišná. Nápověda každého prohlížeče obsahuje návod, který Vám vysvětlí, jak můžete měnit Vaše nastavení cookies. Návody pro příslušné prohlížeče najdete v následujících odkazech:Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://www.mozilla.org/cs/privacy/websites/#cookies

Chrome: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs#infochoices

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookiesBerte prosím v potaz, že v případě nepřijetí cookies může být omezena funkčnost našeho webu.4) Navázání kontaktuPokud s námi někdo naváže kontakt (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem), shromažďujeme jeho osobní údaje. V případě kontaktního formuláře okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou ukládána a využívána výhradně za účelem vyřízení Vašeho požadavku event. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci. Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašeho požadavku podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud kontaktování směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po dokončení administrace Vašeho požadavku se Vaše údaje vymažou, lze-li z okolností odvodit, že příslušná věc je vyjasněna, pokud výmazu nebrání zákonné lhůty pro povinnou archivaci.5) Zpracování dat při otevření zákaznického konta a pro splnění smlouvyPodle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR se osobní údaje dále shromažďují a zpracovávají, sdělíte-li nám je pro splnění smlouvy nebo při otevření zákaznického konta. Okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného zadávacího formuláře. Výmaz Vašeho zákaznického konta je možný kdykoliv a může být proveden odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi sdělené údaje uchováváme a využíváme za účelem splnění smlouvy. Po kompletním splnění smlouvy či výmazu Vašeho zákaznického konta budou Vaše údaje znepřístupněny s ohledem na archivační lhůty stanovené daňovými a obchodněprávními předpisy a po uplynutí těchto lhůt budou tyto údaje vymazány, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud si naše stránka nevyhradila právně přípustný důvod dalšího zpracování dat, o čemž Vás následně odpovídajícím způsobem uvědomíme.6) Funkce komentářůV rámci funkce komentářů se na tomto webu ukládají a zveřejňují následující údaje: text komentáře, čas jeho vytvoření a jméno či přezdívka zvolené autorem komentáře. Kromě toho se do protokolu ukládá také Vaše IP adresa. IP adresa se ukládá z bezpečnostních důvodů a pro případ, že subjekt údajů svým komentářem porušuje práva třetích osob nebo do něj zadává protiprávní obsah. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme, abychom Vás mohli kontaktovat, když třetí osoba označí Vámi zveřejněný obsah za protiprávní. Právním základem pro uchovávání dat jsou čl. 6 odst. 1 písm. b) a písm. f) GDPR. Vyhrazujeme si právo mazat komentáře, které třetí osoba označila za protiprávní.7) Zpracování dat při vyřizování objednávek7.1 Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromážděné osobní údaje se v rámci plnění smlouvy dále předávají příslušné přepravní společnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Při plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a dodací adresu předáme námi zvolenému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem dodávky zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.7.2 Při plnění smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a adresu dodání předáme některému z námi zvolených přepravních partnerů, a to výhradně pro účely dodání zboží podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

.7.3 Předávání osobních údajů přepravním společnostem- DPD

Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Německo), před dodáním zboží předáváme společnosti DPD Vaši e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si mohli předem dohodnout čas dodání, popřípadě mohli předem obdržet informaci o plánovaném čase dodání, jestliže jste k tomu během objednávky udělili svůj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudělíte, pro účely doručení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme společnosti DPD pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se předávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém případě nebudete mít možnost, dohodnout se s DPD předem na čase dodání, ani neobdržíte předem informaci o plánovaném čase dodání.

Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči přepravní společnosti DPD může být kdykoliv odvolán, s účinností do budoucna.

- FedEx

Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti FedEx (FedEx Express GmbH, Langer Kornweg 34 k,65451 Kelsterbach, Německo), před dodáním zboží předáváme společnosti FedEx Vaši e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si mohli předem dohodnout čas dodání, popřípadě mohli předem obdržet informaci o plánovaném čase dodání, jestliže jste k tomu během objednávky udělili svůj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudělíte, pro účely doručení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme společnosti FedEx pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se předávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém případě nebudete mít možnost, dohodnout se s FedEx předem na čase dodání, ani neobdržíte předem informaci o plánovaném čase dodání.

Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči přepravní společnosti FedEx může být kdykoliv odvolán, s účinností do budoucna.

- GLS

Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 ? 7, 36286 Neuenstein, Německo), před dodáním zboží předáváme společnosti GLS Vaši e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si mohli předem dohodnout čas dodání, popřípadě mohli předem obdržet informaci o plánovaném čase dodání, jestliže jste k tomu během objednávky udělili svůj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudělíte, pro účely doručení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme společnosti GLS pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se předávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém případě nebudete mít možnost, dohodnout se s GLS předem na čase dodání, ani neobdržíte předem informaci o plánovaném čase dodání.

Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči přepravní společnosti GLS může být kdykoliv odvolán, s účinností do budoucna.8) Využívání sociálních médiíGoogle (Universal) Analytics

Tento web využívá Google (Universal) Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen ?Google?). Služba Google (Universal) Analytics používá tzv. ?cookies?, tedy textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho chování na webu. Prostřednictvím cookie získané informace o vašem chování na tomto webu (včetně zkrácené IP adresy) se zpravidla přenášejí na server společnosti Google a ukládají se tam, přičemž může dojít také k přenosu na servery společnosti Google LLC v USA.

Tento web využívá službu Google (Universal) Analytics výhradně s rozšířením ?_anonymizeIp()?, které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím krácením a vylučuje možnost vztáhnout zpracovávané údaje přímo ke konkrétní osobě. Prostřednictvím tohoto rozšíření společnost Google vaši IP adresu zkracuje ještě na území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se na server společnosti Google LLC v USA přenáší úplná IP adresa a zkracuje se tam. Z našeho pověření bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho chování na webu, k sestavování reportů o aktivitách na webu a k dalším službám, které nám poskytuje v souvislosti s používáním webu a internetu. IP adresa, kterou váš prohlížeč předal v rámci služby Google (Universal) Analytics, nebude sdružována s dalšími daty společnosti Google.

Služba Google Analytics prostřednictvím speciální funkce ?demografické údaje a zájmy? navíc umožňuje vytvářet statistiky vypovídající o údajích jako věk, pohlaví a zájmy návštěvníků stránek, a to vyhodnocením reklamy přizpůsobené zájmům uživatele a zahrnutím informací shromážděných třetími poskytovateli. To umožňuje definovat a diferencovat okruhy uživatelů webu za účelem marketingových opatření optimalizovaných pro cílové skupiny. Datové záznamy vytvořené prostřednictvím funkce ?demografické údaje a zájmy? však nemohou být přiřazeny k žádné určité osobě.

Podrobnosti o zpracováních dat vytvořených službou Google Analytics a o tom, jak Google zachází s údaji z webu, najdete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Všechna výše popsaná zpracování, zejména ukládání souborů cookies služby Google Analytics pro načítání informací na použitém koncovém zařízení, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Není-li tento souhlas udělen, při vašich návštěvách stránky se služba Google Analytics nepoužívá.

Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, deaktivujte tuto službu v nástroji ?Cookie Consent Tool?, který je zveřejněn na webu. Se společností Google jsme pro použití služby Google Analytics uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která společnosti Google ukládá povinnost chránit údaje návštěvníků našich stránek a nepředávat je dále, třetím stranám.

Co se týká přenosu údajů z EU do USA, společnost Google se zde odvolává na tzv. standardní smluvní doložky Evropské komise, které mají v USA zajistit dodržování evropské úrovně ochrany osobních údajů.

Další pokyny ke službě Google (Universal) Analytics najdete zde: https://policies.google.com/privacy9) Funkcionality stránek9.1 Používání videí služby YouTube

Tento web využívá funkci vkládání obsahu služby YouTube pro zobrazování a přehrávání videí poskytovatele ?YouTube?, který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen ?Google?).

Používá se přitom pokročilejší režim ochrany dat: podle údajů poskytovatele začíná shromažďování údajů o uživateli teprve při přehrávání videa/videí. Jakmile se začne přehrávat některé z vložených videí, poskytovatel ?YouTube? používá soubory cookies, které shromažďují informace o chování uživatele. Podle informací služby ?YouTube? tyto informace slouží mimo jiné pro statistiky videí, pro zlepšování uživatelské přívětivosti a pro ochranu proti nepřípustnému jednání. Jestliže jste přihlášeni k účtu Google, po kliknutí na video se vaše údaje přiřadí přímo k vašemu uživatelskému účtu. Jestliže si nepřejete, aby se data přiřazovala k vašemu profilu ve službě YouTube, před aktivací tlačítka se musíte odhlásit. Máte právo podat námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na poskytovatele služby YouTube. Při použití služby YouTube může také docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA.

Nezávisle na přehrávání vložených videí se při každém otevření tohoto webu navazuje spojení se sítí společnosti Google. Aniž bychom na to měli nějaký vliv, mohou se tím spouštět další procesy zpracování dat.

Všechna výše popsaná zpracování, zejména načítání informací na použitém koncovém zařízení prostřednictvím sledovacího pixelu, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Není-li tento souhlas udělen, při vašich návštěvách stránky se služba videí YouTube nepoužívá.

Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, v nástroji ?Cookie Consent Tool? zveřejněném na webu deaktivujte tuto službu prostřednictvím alternativních možností uvedených na webu.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě ?YouTube? najdete v Podmínkách poskytování služeb na adrese https://www.youtube.com/static?template=terms a v Zásadách ochrany soukromí Google na adrese https://policies.google.com/privacy9.2 Google Web Fonts

Za účelem jednotného zobrazování stylů písma využívá tato stránka takzvané Web Fonts poskytované společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen ?Google?). Při otevření stránky váš prohlížeč nahrává potřebné Web Fonts do vyrovnávací paměti vašeho prohlížeče, aby umožnil správné zobrazení textů a písem.

Za tímto účelem musí vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery společnosti Google. Může přitom dojít také k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA. Takto se společnost Google dozví, že jste náš web navštívili z vaší IP adresy. Službu Google Web Fonts využíváme v zájmu jednotné a oslovující prezentace našich online nabídek. Právním základem je oprávněný zájem ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud váš prohlížeč nepodporuje službu Web Fonts, použije se běžné písmo vašeho počítače.

Další informace o službě Google Web Fonts najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v Zásadách ochrany soukromí Google: https://policies.google.com/privacy10) Práva subjektu údajů10.1 Platné právo v oblasti ochrany osobních údajů Vám při zpracování Vašich osobních údajů zaručuje rozsáhlá práva subjektu údajů (informační a intervenční práva) vůči správci. O těchto právech Vás informujeme níže:
 • Právo na informace (a právo na přístup k osobním údajům) podle čl. 15 GDPR;

 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR;

 • Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR;

 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;

 • Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR;

 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;

 • Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odst. 3 GDPR;

 • Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR.10.2 PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASUJESTLIŽE JSME SE ROZHODLI ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO DŮLEŽITÉHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ, S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ DAT, JESTLIŽE MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI SUBJEKTU ÚDAJŮ, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ DAT SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ.JESTLIŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST MÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM TAKOVÉ REKLAMY. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MŮŽETE VYKONAT ZPŮSOBEM POPSANÝM VÝŠE.UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.11) Doba uchovávání osobních údajůDoba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušné zákonné archivační lhůty (např. lhůty uchovávání stanovené předpisy obchodního a daňového práva). Po uplynutí lhůty se příslušná data rutinně vymažou, nejsou-li již nezbytná pro splnění smlouvy nebo opatření směřujících k potenciálnímu uzavření smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem pokračovat v uchovávání dat.