Ochrana osobných údajov

Sme radi, že sa zaujímate o našu internetovú stránku; zároveň je pre nás veľmi dôležitá ochrana Vašej súkromnej sféry. Následne by sme Vás chceli podrobne informovať o zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi.

Zisťovanie, spracovanie a využitie Vašich údajov
Našu internetovú stránku môžete navštíviť bez toho, aby ste zanechali údaje o svojej osobe. Zaznamenávame iba prístupové dáta bez odkazu na danú osobu ako napr. meno Vášho poskytovateľa internetového pripojenia; stránku, z ktorej ste nás navštívili alebo názov požadovaného súboru. Tieto údaje vyhodnocujeme výlučne s cieľom zlepšiť našu ponuku a zároveň je vylúčená akákoľvek spätná väzba k Vašej osobe.

Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, ak nám ich dobrovoľne oznámite v rámci Vašej objednávky, pri otvorení zákazníckeho konta alebo pri registrácii pri aktivácii služby ?Zasielanie informačného letáku?. Osobné údaje, ktoré nám oznámite, použijeme bez Vášho výhradného súhlasu len k splneniu a vybaveniu Vašej objednávky. Kompletným zrealizovaním zmluvy a úhradou celkovej kúpnej ceny budú Vaše údaje pre ďalšie využitie zablokované a po uplynutí platnosti daňových a obchodnoprávnych predpisov vymazané, pokiaľ nebudete výslovne súhlasiť s ďalším využitím Vašich údajov. V prípade registrácie pre zasielanie informačného letáku budeme s Vašim súhlasom zasielať na Vašu emailovú adresu reklamné texty, až pokiaľ sa neodhlásite. Odhlásenie je možné kedykoľvek.

Používanie cookies
Na rôznych stránkach používame cookies, aby boli pre návštevníkov vytvorené atraktívne a aby bolo možné využívať určité funkcie. Jedná sa pritom o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači. Väčšina nami používaných cookies sa po ukončení prezerania webového prehliadača z Vášho harddisku opäť vymaže (tzv. dočasné cookies). Iné zotrvávajú na Vašom počítači a umožňujú nám, Váš počítač pri nasledujúcej návšteve opäť rozoznať (tzv. trvalé cookies). Tieto cookies slúžia v prvom rade privítaniu, ktoré obsahuje Vaše užívateľské meno a vďaka nim nemusíte pri ďalších objednávkach opätovne zadávať heslo, alebo vyplňovať formulár s Vašimi údajmi. Našim obchodným partnerom však nie je dovolené, skrze našu internetovú stránku prostredníctvom cookies zhromažďovať, spracovávať alebo využívať osobné údaje.

Táto internetová stránka používa Google Analytics, internetovú monitorovaciu službu spoločnosti Google Inc. (?Google"). Táto aplikácia pracuje s tzv. ?cookies? ? s textovými súbormi, ktorá sa uložia na Vašom počítači a umožňujú analýzu užívania danej internetovej stránky návštevníkom. Informácie o Vašom užívaní tejto internetovej stránky vytvorené prostredníctvom cookies sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivovania IP- anonymity na tejto internetovej stránke bude však Vaša IP- adresa v rámci členských štátov EU alebo v iných štátoch, ktoré sú signatármi zmluvy o Európskom hospodárskom priestore predtým spoločnosťou Google skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenáša celá IP- adresa na server Google v USA a tam sa skracuje. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky použije spoločnosť Google získané informácie k vyhodnoteniu jej užívania návštevníkmi, aby mohla zostaviť správy o ich aktivitách na danej internetovej stránke a poskytnúť jej prevádzkovateľovi ďalšie služby spojené s využitím internetovej stránky a samotného internetu. IP- adresa sprostredkovaná v rámci aplikácie Google Analytics z Vášho prehliadača nebude prepojená s ďalšími dátami spoločnosti Google. Uloženiu cookies na Vašom počítači môžete zamedziť príslušným nastavením Vášho prehliadačového softwaru. Upozorňujeme Vás však nato, že v tomto prípade eventuálne nebudete môcť využívať všetky funkcie
tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu dát vytvorených pomocou cookie, ktoré sa vzťahujú na Vaše užívanie danej internetovej stránky (vrátane Vašej IP- adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu získaných dát touto spoločnosťou tak, že si stiahnete a nainštalujete prídavný modul prehliadača, ktorý je k dispozícii nakliknutím nasledujúceho linku [Sem doplňte link. Aktuálny link znie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]."

Šírenie/postúpenie osobných údajov
Vaše údaje sprostredkovávame prepravnej spoločnosti poverenej dodávkou, pokiaľ je to pre dodanie tovaru nevyhnutné. Za účelom zrealizovania platieb postupujeme Vaše platobné údaje peňažnému ústavu poverenému platbou.

Právo na informácie
V súlade so zákonom na ochranu dát máte právo na bezplatné informácie o Vašich uložených dátach, ako aj poprípade právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto dát.

Kontaktná osoba v záležitosti ochrany dát
V prípade otázok ohľadne zhromažďovania, spracovania alebo využitia Vašich osobných údajov, ako aj v prípade žiadosti o poskytnutie informácií, pri žiadosti o opravu, zablokovanie alebo vymazanie dát a zrušenie udelených povolení sa prosím obráťte na: Möbel-Lissy Adrian Lissy, Wameler Berg 3A, D-59519 Möhnesee, Tel.: (+49) 2924 6798730, Fax: (+49) 2924 851437, Email: service@fitnessspiegel.de.

Zabezpečenie prenosu dát
Vaše osobné údaje budú v priebehu spracovania objednávky prenášané v zakódovanej forme pomocou SSL cez internet. Naša spoločnosť zaisťuje svoju internetovú stránku a ostatné systémy technickými a organizačnými opatreniami proti strate, poškodeniu dát, prístupu k Vašim dátam, ich zmene alebo šíreniu neoprávnenými osobami. Prístup k Vášmu zákazníckemu kontu je možný len po zadaní Vášho osobného hesla. So svojimi prístupovými dátami by ste mali manipulovať dôverne a po ukončení komunikácie s nami by ste mali vždy okno prehliadača zavrieť, predovšetkým ak počítač používate spoločne s inými užívateľmi.

Odvolanie súhlasov
Nižšie uvedené súhlasy ste nám popr. v priebehu spracovania objednávky výslovne udelili. Chceme Vás upozorniť nato, že môžete svoj súhlas kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať.

Súhlas so zasielaním reklamy prostredníctvom emailov
"Chcel/a by som byť prostredníctvom emailov pravidelne informovaný/á o zaujímavých ponukách Vašej firmy. Moja emailová adresa však nebude sprostredkovaná ďalším spoločnostiam a firmám. Tento súhlas s využitím mojej emailovej adresy pre reklamné účely môžem jednoduchým oznámením, napr. emailom zaslaným na info@billard-lissy.de, kedykoľvek s platnosťou do budúcnosti odvolať.

Partneri podieľajúci sa na realizácii poskytovaných služieb
Táto internetová stránka používa Google Analytics, internetovú monitorovaciu službu spoločnosti Google Inc. (?Google"). Táto aplikácia pracuje s tzv. ?cookies? ? s textovými súbormi, ktorá sa uložia na Vašom počítači a umožňujú analýzu užívania danej internetovej stránky návštevníkom. Informácie o Vašom užívaní tejto internetovej stránky vytvorené prostredníctvom cookies sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivovania IP- anonymity na tejto internetovej stránke bude však Vaša IP- adresa v rámci členských štátov EU alebo v iných štátoch, ktoré sú signatármi zmluvy o Európskom hospodárskom priestore predtým spoločnosťou Google skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenáša celá IP- adresa na server Google v USA a tam sa skracuje. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky použije spoločnosť Google získané informácie k vyhodnoteniu jej užívania návštevníkmi, aby mohla zostaviť správy o ich aktivitách na danej internetovej stránke a poskytnúť jej prevádzkovateľovi ďalšie služby spojené s využitím internetovej stránky a samotného internetu. IP- adresa sprostredkovaná v rámci aplikácie Google Analytics z Vášho prehliadača nebude prepojená s ďalšími dátami spoločnosti Google. Uloženiu cookies na Vašom počítači môžete zamedziť príslušným nastavením Vášho prehliadačového softwaru. Upozorňujeme Vás však nato, že v tomto prípade eventuálne nebudete môcť využívať všetky funkcie
tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu dát vytvorených pomocou cookie, ktoré sa vzťahujú na Vaše užívanie danej internetovej stránky (vrátane Vašej IP- adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu získaných dát touto spoločnosťou tak, že si stiahnete a nainštalujete prídavný modul prehliadača, ktorý je k dispozícii nakliknutím nasledujúceho linku [Sem doplňte link. Aktuálny link znie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]."Data Protection Declaration (English Version)1) Information on the Collection of Personal Data and Contact Details of the Controller1.1 We are pleased that you are visiting our website and thank you for your interest. In the following, we inform you about the handling of your personal data when using our website. Personal data is all data with which you can be personally identified.1.2 The controller in charge for data processing on this website within the meaning of the General Data Protection Regulation (GDPR) is Adrian Lissy, Wameler Berg 3a, 59519 Möhnesee, Deutschland, Tel.: +49 (0)2924 851258, Fax: +49 (0)2924 851437, E-Mail: service@fitnessspiegel.de. The controller in charge of the processing of personal data is the natural or legal person who alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data.1.3 This website uses SSL or TLS encryption for security reasons and to protect the transmission of personal data and other confidential content (e.g. orders or inquiries to the controller). You can recognize an encrypted connection by the character string https:// and the lock symbol in your browser line.2) Data Collection When You Visit Our WebsiteWhen using our website for information only, i.e. if you do not register or otherwise provide us with information, we only collect data that your browser transmits to our server (so-called "server log files"). When you visit our website, we collect the following data that is technically necessary for us to display the website to you:
 • Our visited website

 • Date and time at the moment of access

 • Amount of data sent in bytes

 • Source/reference from which you came to the page

 • Browser used

 • Operating system used

 • IP address used (if applicable: in anonymized form)Data processing is carried out in accordance with Art. 6 (1) point f GDPR on the basis of our legitimate interest in improving the stability and functionality of our website. The data will not be passed on or used in any other way. However, we reserve the right to check the server log files subsequently, if there are any concrete indications of illegal use.3) CookiesIn order to make your visit to our website attractive and to enable the use of certain functions, we use so-called cookies on various pages. These are small text files that are stored on your end device. Some of the cookies we use are deleted after the end of the browser session, i.e. after closing your browser (so-called session cookies). Other cookies remain on your terminal and enable us or our partner companies (third-party cookies) to recognize your browser on your next visit (persistent cookies). If cookies are set, they collect and process specific user information such as browser and location data as well as IP address values according to individual requirements. Persistent cookies are automatically deleted after a specified period, which may vary depending on the cookie.In some cases, cookies are used to simplify the ordering process by saving settings (e.g. remembering the content of a virtual shopping basket for a later visit to the website). If personal data are also processed by individual cookies set by us, the processing is carried out in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR either for the execution of the contract or in accordance with Art. 6 (1) point f GDPR to safeguard our legitimate interests in the best possible functionality of the website and a customer-friendly and effective design of the page visit.

We work together with advertising partners who help us to make our website more interesting for you. For this purpose, cookies from partner companies are also stored on your hard drive when you visit our website (third-party cookies). You will be informed individually and separately about the use of such cookies and the scope of the information collected in each case within the following sections.Please note that you can set your browser in such a way that you are informed about the setting of cookies and you can decide individually about their acceptance or exclude the acceptance of cookies for certain cases or generally. Each browser differs in the way it manages the cookie settings. This is described in the help menu of each browser, which explains how you can change your cookie settings. You will find these for the respective browsers under the following links:Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.htmlPlease note that the functionality of our website may be limited if cookies are not accepted.4) ContactingIn the context of contacting us (e.g. via contact form or e-mail), personal data is collected. Which data is collected in the case of a contact form can be seen from the respective contact form. These data are stored and used exclusively for the purpose of responding to your request or for establishing contact and for the associated technical administration. The legal basis for processing data is our legitimate interest in responding to your request in accordance with Art. 6 (1) point f GDPR. If your contact is aimed at concluding a contract, the additional legal basis for the processing is Art. 6 (1) point b GDPR. Your data will be deleted after final processing of your enquiry; this is the case if it can be inferred from the circumstances that the facts in question have been finally clarified, provided that there are no legal storage obligations to the contrary.5) Data Processing When Opening a Customer Account and for Contract ProcessingPursuant to Art. 6 (1) point b GDPR, personal data will continue to be collected and processed if you provide them to us for the execution of a contract or when opening a customer account. Which data is collected can be seen from the respective input forms. It is possible to delete your customer account at any time. This can be done by sending a message to the above-mentioned address of the controller. We store and use the data provided by you for contract processing. After complete processing of the contract or deletion of your customer account, your data will be blocked in consideration of tax and commercial retention periods and deleted after expiry of these periods, unless you have expressly consented to further use of your data or a legally permitted further use of data has been reserved by our site, about which we will inform you accordingly below.6) Commentary FunctionWithin the scope of the commentary function on this website, in addition to your comment, information on the time of writing the comment and the name of the commentator you have chosen are stored and published on the website. Furthermore, your IP address is logged and stored. This IP address is stored for security reasons, in case the person concerned violates the rights of third parties or posts illegal content by submitting a comment. We need your e-mail address to contact you if a third party should object to your published content as unlawful. The legal basis for the storage of your data is Art. 6 (1) point b and f GDPR. We reserve the right to delete comments if they are objected to as unlawful by third parties.7) Processing of Data for the Purpose of Order Handling7.1 To process your order, we work together with the following service provider(s), which support us wholly or partially in the execution of concluded contracts. Certain personal data is transferred to these service providers in accordance with the following information.The personal data collected by us will be passed on to the transport company commissioned with the delivery within the scope of contract processing, insofar as this is necessary for the delivery of the goods. We will pass on your payment data to the commissioned credit institution within the framework of payment processing, if this is necessary for payment handling. If payment service providers are used, we explicitly inform you of this below. The legal basis for the transfer of data is Art. 6 (1) point b GDPR.7.2 Use of Payment Service Providers- Paypal

When paying via PayPal, credit card via PayPal, direct debit via PayPal or - if offered - "purchase on account" or "payment by instalments" via PayPal, we transmit your payment data to PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hereinafter "PayPal"). The transfer takes place in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR and only insofar as this is necessary for payment processing.

PayPal reserves the right to carry out credit checks for the payment methods credit card via PayPal, direct debit via PayPal or, if offered, "purchase on account" or "payment by installments" via PayPal. For this purpose, your payment data may be passed on to credit agencies on the basis of PayPal's legitimate interest in determining your solvency pursuant to Art. 6 (1) point f GDPR. PayPal uses the result of the credit assessment in relation to the statistical probability of non-payment for the purpose of deciding on the provision of the respective payment method. The credit report can contain probability values (so-called score values). If score values are included in the result of the credit report, they are based on recognized scientific, mathematical-statistical methods. The calculation of the score values includes, but is not limited to, address data. For further information on data protection law, including the credit agencies used, please refer to PayPal's data protection declaration at: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.

You can object to this processing of your data at any time by sending a message to PayPal. However, PayPal may still be entitled to process your personal data if this is necessary for contractual payment processing.8) Use of VideosUse of Youtube VideosThis website uses the Youtube embedding function for display and playback of videos offered by the provider Youtube, which belongs to Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").To this end, the extended data protection mode is used to ensure, according to provider information, that user information will only be stored once the playback function of the video is started. When the playback of embedded YouTube videos is started, the provider sets "YouTube" cookies in order to collect information about user behavior. According to indications from Youtube, the use of those cookies is intended, among other things, to record video statistics, to improve user-friendliness and to avoid improper actions. If you are logged in to Google, your information will be directly associated with your account when you click on a video. If you do not wish to be associated with your profile on YouTube, you must log out before activating the button. Google saves your data (even for users who are not logged in) as usage profiles and evaluates them. Such an evaluation takes place in particular according to Art. 6 (1) point f GDPR on the basis of the legitimate interests of Google in the insertion of personalized advertising, market research and/or demand-oriented design of its website. You have the right to object to the creation of these user profiles, whereby you must contact YouTube to exercise this right.Regardless of whether the embedded video is played back, a connection to the Google network "double click" is established when visiting this website. This may trigger further data processing beyond our control.Google LLC, based in the USA, is certified for the US-European data protection agreement "Privacy Shield", which guarantees compliance with the data protection level applicable in the EU.Further information on YouTube data protection can be found in the provider's data protection statement at: www.google.com/policies/privacy/9) Online-MarketingGoogle AdWords Conversion TrackingThis website uses the online advertising program "Google AdWords" and the conversion tracking within the framework of Google AdWords, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). We use the program of Google Adwords to draw attention to our attractive offers with the help of advertising materials (so-called Google Adwords) on external websites. We can determine, in relation to the advertising campaigns data, how successful the individual advertising measures is. We are interested in showing you advertisements that are of interest to you. We want to make our website more interesting for you and to achieve a fair calculation of advertising costs.The conversion tracking cookie is set on a user?s browser, if he clicks on an AdWords ad delivered by Google. Cookies are small text files that are stored on your computer system. These cookies usually lose their validity after 30 days and are not used for personal identification. If the user visits a certain page of this website and if the cookie has not yet expired, Google and we will be able to recognize that the user clicked on the ad and was forwarded to this page. Each Google AdWords customer gets a different cookie. Thus, cookies cannot be traced via the website of AdWords customers. The information collected by the conversion cookies is used to provide aggregate conversion statistics to AdWords customers who have opted-in for conversion tracking. Customers are informed about the total number of users who clicked on the ad and were forwarded to a conversion tracking tag page. However, they do not get any information enabling them to identify users personally. If you do not want to participate in the tracking program, you can refuse the use of this program by deactivating the Google Conversion Tracking cookie via your Internet browser through the user settings. In this case, you will not be included in the conversion tracking statistics. We use Google Adwords on the basis of our legitimate interest in targeted advertising in accordance with Art. 6 (1) point f GDPR.Google LLC, based in the United States, is certified for the US-European data protection agreement "Privacy Shield", which guarantees compliance with the data protection level applicable in the EU.For more information about Google's privacy policy, please visit: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-inYou can permanently deactivate cookies for advertising preferences by blocking them via a respective setting of your browser software or by downloading and installing the browser plug-in, available under the following link:

https://support.google.com/ads/answer/7395996Please note that certain functions of this website may not be used or only to a limited extent, if you have deactivated the use of cookies.10) Web Analysis Services10.1 Google (Universal) Analytics- Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics uses so-called cookies, which are text files stored on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookies about your use of this website (including the shortened IP address) is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there.

This website uses Google Analytics exclusively with the extension "_anonymizeIp()", which ensures an anonymization of the IP address by shortening it and excludes a direct personal relationship. As a result of the extension, your IP address will previously be shortened by Google within member states of the European Union or in other signatory states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases, the full IP address will be transmitted to a Google server in the USA and shortened there. In these exceptional cases, processing is carried out in accordance with Art. 6 (1) point f GDPR on the basis of our legitimate interest in the statistical analysis of user behavior for optimization and marketing purposes.

On our behalf, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity and to provide us with other services relating to website and internet use. The IP address transmitted by your browser in the context of Google Analytics is not merged with other Google data.

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, we should point out that in that case you might not be able to use the full functionality of this website. You may permanently refuse Google to collect data generated by cookies regarding the use of the website (including your IP address) and to process them. You can download and install the browser plugin available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

As an alternative to the browser plug-in or for browsers on mobile devices, please click on the following link in order to set an opt-out cookie which disables Google Analytics to collect data on this website in the future (this opt-out cookie only functions for this browser and this domain. If you delete your cookies on this browser, you must click again on this link):

Disable Google Analytics

Google LLC, based in the United States, is certified for the US-European data protection agreement "Privacy Shield", which guarantees compliance with the data protection level applicable in the EU.

More information on how Google Analytics handles user data can be found in Google's privacy policy at: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

- Google Universal Analytics

This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics uses so-called cookies, which are text files stored on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookies about your use of this website (including the shortened IP address) is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there.

This website uses Google Analytics exclusively with the extension "_anonymizeIp()", which ensures an anonymization of the IP address by shortening it and excludes a direct personal relationship. As a result of the extension, your IP address will previously be shortened by Google within member states of the European Union or in other signatory states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases, the full IP address will be transmitted to a Google server in the USA and shortened there. In these exceptional cases, processing is carried out in accordance with Art. 6 (1) point f GDPR on the basis of our legitimate interest in the statistical analysis of user behavior for optimization and marketing purposes.

On our behalf, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity and to provide us with other services relating to website and internet use. The IP address transmitted by your browser in the context of Google Analytics is not merged with other Google data.

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, we should point out that in that case you might not be able to use the full functionality of this website. You may permanently refuse Google to collect data generated by cookies regarding the use of the website (including your IP address) and to process them. You can download and install the browser plugin available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

As an alternative to the browser plug-in or for browsers on mobile devices, please click on the following link in order to set an opt-out cookie which disables Google Analytics to collect data on this website in the future (this opt-out cookie only functions for this browser and this domain. If you delete your cookies on this browser, you must click again on this link):

Disable Google Analytics

Google LLC, based in the United States, is certified for the US-European data protection agreement "Privacy Shield", which guarantees compliance with the data protection level applicable in the EU.

This website also uses Google Analytics for a device-independent analysis of visitor flows, which is carried out via a user ID. You can deactivate the cross-device analysis of your usage in your customer account under "My data", "Personal data".

More information on how Google Analytics handles user data can be found in Google's privacy policy at: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en10.2 Data is collected and stored on this website using the web analysis service software Matomo (www.matomo.org), a service of InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, ("Matomo"). This is done on the basis of our legitimate interest in statistical analysis of user behavior for optimization and marketing purposes pursuant to Art. 6 (1) point f GDPR. Pseudonymized user profiles can be created and evaluated from this data for the same purpose. To this end, cookies may be used. Cookies are small text files that are stored locally in the cache of the visitor's Internet browser. The cookies allow, among other things, the internet browser to be recognized. The data collected with Matomo technology (including your pseudonymised IP address) is processed on our servers.The information generated by the cookie in the pseudonymous user profile is not used to personally identify the visitor to this website and is not merged with personal data about the holder of the pseudonym.If you do not agree to the storage and evaluation of this data arising from your visit, you can object to the subsequent storage and use at any time, via mouse click. In this case, a so-called opt-out cookie is stored in your browser, which means that Matomo does not collect any session data. Please note: If your cookies are completely deleted, the opt-out cookie will also be deleted, and you may have to activate it again.11) Tools and MiscellaneousGoogle Web FontsThis site uses web fonts provided by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") to uniformly display fonts. When you call up a page, your browser loads the required web fonts into its browser cache to display texts and fonts correctly.To do this, the browser you are using must have a connection to Google's servers. In this way, Google will be informed that our website has been accessed via your IP address. Google Web Fonts are used for the purpose of a uniform and attractive presentation of our online offers and its use is in our legitimate interest within the meaning of Art. 6 (1) point f GDPR. If your browser does not support web fonts, a default font is used by your computer.Google LLC, based in the USA, is certified for the US-European data protection agreement "Privacy Shield", which guarantees compliance with the data protection level applicable in the EU.Further information about Google Web Fonts can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google's privacy policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en.12) Rights of the Data Subject12.1 The applicable data protection law grants you comprehensive rights of data subjects (rights of information and intervention) vis-?-vis the data controller with regard to the processing of your personal data, about which we inform you below :
 • Right of access by the data subject pursuant to Art. 15 GDPR

 • Right to rectification pursuant to Art. 16 GDPR

 • Right to erase (?right to be forgotten?) pursuant to Art. 17 GDPR

 • Right to restriction of processing pursuant to Art. 18 GDPR

 • Right to be informed pursuant to Art. 19 GDPR

 • Right to data portability pursuant to Art. 20 GDPR

 • Right to withdraw a given consent pursuant to Art. 7 (3) GDPR

 • Right to lodge a complaint pursuant to Art. 77 GDPR12.2 RIGHT TO OBJECTIF, WITHIN THE FRAMEWORK OF A CONSIDERATION OF INTERESTS, WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA ON THE BASIS OF OUR PREDOMINANT LEGITIMATE INTEREST, YOU HAVE THE RIGHT AT ANY TIME TO OBJECT TO THIS PROCESSING WITH EFFECT FOR THE FUTURE ON THE GROUNDS THAT ARISE FROM YOUR PARTICULAR SITUATION.

IF YOU EXERCISE YOUR RIGHT TO OBJECT, WE WILL STOP PROCESSING THE DATA CONCERNED. HOWEVER, WE RESERVE THE RIGHT TO FURTHER PROCESSING IF WE CAN PROVE COMPELLING REASONS WORTHY OF PROTECTION FOR PROCESSING WHICH OUTWEIGH YOUR INTERESTS, FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS, OR IF THE PROCESSING SERVES TO ASSERT, EXERCISE OR DEFEND LEGAL CLAIMS.IF WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA FOR DIRECT MARKETING PURPOSES, YOU HAVE THE RIGHT TO OBJECT AT ANY TIME TO THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA WHICH ARE USED FOR DIRECT MARKETING PURPOSES. YOU MAY EXERCISE THE OBJECTION AS DESCRIBED ABOVE.IF YOU EXERCISE YOUR RIGHT TO OBJECT, WE WILL STOP PROCESSING THE DATA CONCERNED FOR DIRECT ADVERTISING PURPOSES.13) Duration of Storage of Personal DataThe duration of the storage of personal data is determined by the respective legal retention period (e.g. commercial and tax retention periods). After expiry of this period, the corresponding data will be routinely deleted, provided they are no longer necessary for the performance or initiation of the contract and/or there is no longer any legitimate interest on our part in the further storage.