Poštovné/prepravné náklady6.1 Ceny uvedené na stránkach s výrobkami obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty a iné cenové komponenty. Výšku poštovných/prepravných nákladov vám znova jasne oznámime na stránkach s výrobkami, v systéme nákupného košíku a na objednávacej stránke.
6.2 Poštovné/prepravné náklady pre výrobky v kategórii Baletné tyče:
Dodávky prostredníctvom prepravnej spoločnosti DPD na Slovenskom: 18,00 Euro
6.3 Poštovné/prepravné náklady pre výrobky v kategórii Zrkadlá:
Dodávky vlastnou špedíciou na Slovenskom: 195,00 Euro

Poštovné/prepravné náklady pri objednávkach výrobkov z rôznych kategórii: 195,00 Euro*

6.4 Pri dodávkach do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EU, nabiehajú dodatočné clá a poplatky. Ďalšie informácie v tejto oblasti nájdete napríklad na internetových stránkach
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE a o dovoznej dani z pridanej hodnoty na stránke http://auskunft.eztonline.de/ezto/Welcome.do, ako aj špeciálne pre Švajčiarsko na stránke http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do